ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ & ΚΩ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Ιούνιο 2014 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των Πελατών-μας, διαχειριστών των ακτών. Τα νερά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης. Οι μεμον ...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!

Γιατί ένα Ανεξάρτητο - Ιδιωτικό Εργαστήριο Δοκιμών να εκδίδει "Εκθέσεις Δοκιμών" προς Πελάτες, με ευρήματα εκτός προδιαγραφών;Η "Εκθεση Δοκιμής", με τις αποκλίσεις που αναφέρει, περιγράφει ένα δυνητικό κίνδυνο να υπάρξει εκδήλωση τροφολοίμωξης, νομικής συ ...

ΙΔΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση (μετά την επικράτηση των κρατιστών & λαϊκιστών στις πρόσφατες εκλογές και την ήττα των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων), οι προσπάθειες κατάληψης θέσεων "δίπλα" στους φορείς εξουσίας, και η νομοθέτηση νέων γραφειοκρατικών - άχρ ...