ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013!

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Σεπτέμβριο 2013 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των Πελατών-μας, διαχειριστών των ακτών. Τα νερά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης. Διαπ ...