ΠΡΟΣΦΟΡΑ (για το μήνα Σεπτέμβριο 2013) * (Ισχύει από 01/09/2013 – 30/09/2013)

Ειδικές τιμές για:

1. Δειγματοληψία – Εργαστηριακή Δοκιμή Τροφίμου [Δείκτες μόλυνσης (εντεροβακτήρια, E. coli, Σταφυλόκοκκοι) – Παθογόνα (Salmonella spp., Listeria monocytogenes)]

2. Δειγματοληψία – Εργαστηριακή Δοκιμή νερού χρήσης (Ανίχνευση λεγεονέλλας)

3. Δειγματοληψία – Εργαστηριακή Δοκιμή Αποβλήτων (Εξοδος Βιολογικού, για άρδευση): [Bιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (ΒOD), Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD), Ολικά μη διηθούμενα στερεά (TSS), pH, υπλειμματικό χλώριο, Ολικό Αζωτο, ολικός Φωσφόρος, μικροβιολογία (E. coli)]:

4. Απαιτείται προσυνεννόηση με το εργαστήριο για καθορισμό ημερομηνίας.

5. Ηδη Πελάτες (συμφωνητικό σε ισχύ) δικαιούνται πρόσθετη έκπτωση 10%.

Tags: No tags

Comments are closed.