ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΡΟΔΟΣ!

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» και η Κίνηση Πολιτών "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ", ανακοινώνουμε στους Πολίτες της Ρόδου, για λόγους διαφάνειας και μόνο, ότι για λογαριασμό του Κέντρου "ΕΛΠΙΔΑ" (που συμμετέχει με ενθουσιασμό στην όλη ...