Κρατισμός VS Φιλελευθερισμός!

Οι άνθρωποι, είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι είτε Ιδιώτες, μπορούν να είναι καλοί ή κακοί, τίμιοι ή ανέντιμοι, ικανοί ή λιγότερο Ένας έντιμος και ικανός ΔΥ θα αντιληφθεί στην υπηρεσία-του ότι απαιτούν από αυτόν να κάνει “λίγα” για να μην κάνει λάθη, να μην υπερκεράσει την ιεραρχία, να μην χαλάσει τις συνήθειες. Από την άλλη, μπορεί, ανάλογα με τη θέση-του να χρησιμοποιήσει την εξουσία που κατέχει για ίδιο όφελος (ή εις βάρος κάποιου που έχει προσωπικά…) Τα ίδια φυσικά μπορεί να συμβούν και στις ιδιωτικές δραστηριότητες.. Στη μια όμως περίπτωση, ο “αντίδικος – αντισυμβαλλόμενος” έχει Κρατική ΕΞΟΥΣΙΑ. Είσαι αδύναμος… Ο ιδιώτης αυθαιρεσίας μπορει πιο εύκολα να αντιμετωπισθεί σε ένα Κράτος στοιχειωδώς Δικαίου…. Άλλωστε, οι Φιλελεύθεροι είμαστε αντίθετοι στα ΜΟΝΟΠΏΛΙΑ (ιδιωτικά ή δημόσια). Εν ολίγοις, ιστορικά έχει αποδειχθεί, λαμβάνοντας υπόψη συναισθηματισμούς και πραγματικότητα, πως δεδομένου πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει Ιδανική Κοινωνία, καλύτερο είναι το σύστημα που αποτρέπει την αυθαιρεσία. Ουσιαστικά, “καλύτερο Κράτος είναι το μικρότερο και λιγότερο Κράτος!”

Tags: No tags

5 Responses