Εναρξη δειγματοληψιών για τις “Γαλάζιες Σημαίες” για τις ακτές 2011 – Blue Flag 2011″


Αρχισαν ήδη οι δειγματοληψίες για το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στην περιοχή-μας. Εφαρμόζεται από φέτος η Οδηγία 2006/7/EΚ. Οι ακτές, για να μπορέσουν να βραβευθούν με τη “Γαλάζια Σημαία”, θα πρέπει να έχουν εξαιρετική ποιότητα υδάτων. (E.coli < 250cfu/100ml, E. faecalis < 100cfu/100ml). Υπάρχουν ακόμη πολλά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται (περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, οργάνωσης της ακτής, ασφάλεια κλπ). Εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα είναι η "Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, (Ε.Ε.Π.Φ.)".
Σύμφωνα με την απαίτηση του Προγράμματος, οι μετρήσεις πρέπει να αναρτώνται στην περιοχή κολύμβησης και στο διαδίκτυο.

Tags: No tags

Comments are closed.