“Γαλάζιες Σημαίες” για τις ακτές 2011 – Blue Flag 2011″


Κολυμβητική περίοδος: 1η Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου.
Το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» βασίζεται από φέτος στην Οδηγία 2006/7/EΚ και οι ακτές, για να μπορέσουν να βραβευθούν με τη Γαλάζια Σημαία, θα πρέπει να έχουν εξαιρετική ποιότητα υδάτων. (E.coli < 250cfu/100ml, E. faecalis < 100cfu/100ml)
Η πρώτη δειγματοληψία οφείλει να πραγματοποιηθεί έως τις 26 Μαΐου).
Όλες οι δειγματοληψίες δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 30 ημέρες.

Tags: No tags

Comments are closed.