ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΡΟΔΟΣ, 02/04/2011 – ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ!

Η δράση συλλογής χαρτιού για ανακύκλωση της 2ας Απριλίου 2011 είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 23,810 Kg χαρτιού και εισπράχθηκαν δύο χιλιάδες είκοσι τρία Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (2023,85). Η ποσότητα που μαζεύθηκε ήταν η μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη ...