Κρατισμός – Φιλελευθερισμός

Συμμετοχή σε συζήτηση: "Το να χαρακτηρίζουμε "αφελείς", "γενικόλογες" τις απόψεις των άλλων δείχνει αδυναμία να εκφρασθούν απόψεις που αντικεινται στις ιδεοληψίες και τις εμμονές-μας! Οι άνεργοι και οι απολυμένοι του ιδιωτικού τομέα, αποτελούσαν μέρος του ...