ΟΙ 10 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ!

1. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.2. ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.3. ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.4. ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.6. ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ.7. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ.8. ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.9. ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡ ...