Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει!…“Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει;…”
Α, ναι! Τους “συντονισμένους συντονισμούς”, την ίδρυση ενός νέου φορέα, που θα προσπαθεί να συντονίσει τις “πλασματικές υπερωρίες, τους ειδικούς λογαριασμούς, τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά” των συναρμοδίων υπηρεσιών!
Ποιοι και γιατί μάχονται με λύσσα, με νύχια και με δόντια, για να αποτρέψουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις; Οι Πολίτες πρέπει να πάρουν θέση…

Tags: No tags

Comments are closed.