ΡΟΔΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, 30/10/2010 – ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .


Μεγάλη υπήρξε για άλλη μια φορά η ανταπόκριση των Πολιτών της Ρόδου στη νέα εκδήλωση συλλογής άχρηστου χαρτιού προς ανακύκλωση. Συλλέχθηκαν συνολικά 17730 Κιλά και η αξία του χαρτιού ανέρχεται σε χίλια τριακόσια είκοσι επτά ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτά (1327,80). Το ποσό που θα εισπραχθεί θα αποδοθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (ήδη έχουν προκαταβληθεί 500,00 Ευρώ), για αγορά σχολικών ειδών για τα παιδιά απόρων οικογενειών της περιοχής.
Η επιτυχία των δραστηριοτήτων αυτών, όπως έχουμε πει ήδη από την πρώτη φορά, στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή και των ενθουσιασμό των Πολιτών, κυρίως των παιδιών, όπως επίσης και των εργαζομένων στους φορείς που διοργάνωσαν την εκδήλωση. Πρέπει να επισημάνουμε ακόμη, πως δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί (και τους ευχαριστούμε για αυτό), χωρίς τη συμμετοχή και συνεισφορά της μεταφορικής εταιρείας “ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ” και τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος και εργατικού προσωπικού του ξενοδοχείου “ELYSIUM” (αδελφοί Κάτρη).
Τέλος, θα ήταν άδικο να μην αναφερθώ ιδιαιτέρως και να ευχαριστήσω δημοσίως και το προσωπικό του Εργαστηρίου-μας (Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης”) για τη φιλότιμη και ενθουσιώδη συμμετοχή-τους!
Η μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών, μας οδηγεί στην ανάγκη να οργανώσουμε τις δραστηριότητες ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές μελλοντικά, ίσως περισσότερο επαγγελματικά! Η πρόβλεψη είναι, η επόμενη εκδήλωση να γίνει στις αρχές του 2011. Θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση!
Για κάθε σχετική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε:
Τηλ. 2241028638
dimitris@oikonomidislab.gr

Tags: No tags

2 Responses