Φιλελευθερισμός – Χρειάζεται μια νέα αρχή!

Καλύτερο Κράτος είναι το μικρότερο Κράτος… Όλα τα άλλα είναι “προφάσεις εν αμαρτίαις” και υπεκφυγές. Η χώρα χρεοκόπησε λόγω του Κρατισμού (“όλοι μαζί τα φάγαΝε” κατά τον Πάγκαλο.) Χρειάζεται μια Νέα Αρχή, όχι μία από τα ίδια. Να στηριχθούμε στις δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, στη μεσαία τάξη, μακριά από τον εναγκαλισμό του Κρατισμού! Προσοχή στο “Μανωλιό όταν βάζει τα ρούχα-του αλλιώς”!

Tags: No tags

2 Responses