Ανοικτή Κοινωνία Ελευθερίας!

Εννοώ υποστήριξη των Πολιτικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Ελευθεριών των Ενεργών Πολιτών. Χωρίς χειραγωγήσεις και παρεμβάσεις, μια αστικοφιλελεύθερη προσέγγιση, με τις αρχές και αξίες της μεσαίας τάξης. (Νομίζω είναι υπαρκτή η ορολογία “Ανοικτή Κοινωνία των Πολιτών”). Οι αναγκαίοι κανόνες και περιορισμοί, γίνονται (και επιβάλλονται) για προστασία από τις αυθαιρεσίες των ισχυρών (και του Κράτους) και όχι για να βρισκουν τρόπους εύκολου πλουτισμού ή έστω βιοπορισμού οι γραφειοκράτες!…

Tags: No tags

Comments are closed.