ΑΚΤΕΣ – 2010 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


ΡΟΔΟΣ
Χ 85 δείγματα 30/07 12/08 27/08 11/09 28/09 14/10 27/10
ΚΩΣ
Χ 23 δείγματα 29/07 11/08 25/08 11/09 28/09 12/10 22/10
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Χ 7 δείγματα 28/07 10/08 25/08 09/09 27/09 12/10 24/10
ΛΕΡΟΣ
Χ 10 δείγματα 28/07 10/08 25/08 09/09 27/09 12/10 24/10
ΠΑΤΜΟΣ
Χ 9 δείγματα 29/07 08/08 22/08 05/09 19/09 03/10 17/10
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Χ 8 δείγματα 28/07 11/08 25/08 08/09 15/09 13/10 27/10
ΤΗΛΟΣ
Χ 6 δείγματα 28/07 11/08 25/08 12/09 29/09 06/10 20/10
ΝΙΣΥΡΟΣ
Χ 7 δείγματα 28/07 11/08 25/08 12/09 29/09 06/10 20/10
ΣΥΜΗ
Χ 9 δείγματα 29/07 09/08 23/08 06/09 20/09 11/10 25/10
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Χ 7 δείγματα 29/07 12/08 29/08 14/09 29/09 13/10 27/10
ΜΕΓΙΣΤΗ
Χ 5 δείγματα 28/07 11/08 25/08 08/09 29/09 06/10 20/10

Tags: No tags

Comments are closed.