“Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Εργαστηρίων, (ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε.)” – Συνάντηση με Διοίκηση ΕΦΕΤ!


Ο Πανελλήνιος Συνδέσμου Ιδιωτικών – Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου («ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε.») έλαβε πρόσκληση από τη νέα Διοίκηση του Εναιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/04/2010 στα γραφεία της Υπηρεσίας. Στη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα για την “Ασφάλεια των Τροφίμων”!

Ο Πανελλήνιος Συνδέσμου Ιδιωτικών – Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου («ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε.») είναι επαγγελματικός σύλλογος, ιδρύθηκε το 1997 με την απόφαση 4933/97 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκπροσωπεί σημαντικό αριθμό Ιδιωτικών Εργαστηρίων Δοκιμών και Ποιοτικού Ελέγχου. Τα μέλη-μας έχουν μακροχρόνια και επιτυχή παρουσία στην Κοινωνία και την Οικονομία, στο Κράτος και στον Ιδιωτικό τομέα. Επιδεικνύουμε διαρκή και επίμονη προσπάθεια για να πετύχουμε τη βελτίωση της Ποιότητας στις Υποδομές και τις Διαδικασίες των μελών-μας.
Τα ιδιωτικά εργαστήρια δοκιμών αποτελούν αυθεντικό και γνήσιο παραγωγικό τομέα, αφού με τις επενδύσεις, την γνώση και την εργασία-μας προσφέρουμε ουσιαστικό έργο στον τόπο και σε θέματα αιχμής, μεταξύ άλλων:
• Την Υγιεινή & την Ασφάλεια των Τροφίμων (Λειτουργία ΕΦΕΤ, εφαρμογή haccp)
• Το νερό (πόσιμο, χρήσης, κολύμβησης)
• Την Οικολογία & την Προστασία του Περιβάλλοντος.
• Την Προστασία πολιτών και εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες ή διαδικασίες
Επιδίωξή-μας να γίνει πλήρως αντιληπτή από την Πολιτεία και την Κοινωνία η ανάγκη να αντιμετωπισθεί ο άδικος και αθέμιτος πολλές φορές ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουμε στην άσκηση του επαγγέλματός-μας. Είναι ανάγκη να διαχωρισθεί η διαδικασία του «επίσημου ελέγχου» και του ερευνητικού έργου από τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών.
Ειλικρινής και πάγια θέση-μας είναι η επιδίωξή-μας να συνεργασθούμε με Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, για την προώθηση και την ανάδειξη του ρόλου των Ιδιωτικών Εργαστηρίων Δοκιμών και την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων-μας γενικότερα.

Tags: No tags

Comments are closed.