Ιδιωτικά Ανεξάρτητα Εργαστήρια Δοκιμών – Προμήθειες!


ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ 1, 85100 ΡΟΔΟΣ.
ΤΗΛ. 224 10 28638 – ΤΟΤ (fax) 224 10 35623
ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: dimitris@oikonomidislab.gr
http://www.oikonomidislab.gr
http://oikonomidislab.blogspot.com

ΠΡΟΣ: Μέλη Πανελληνίου Συνδ. Ιδιωτικών – Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε)
ΚΟΙΝ.: Γενική Κοινοποίηση

ΘΕΜΑ: Καταχρηστικές συμπεριφορές Προμηθευτών – Αντιμετώπιση Προβλημάτων.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Διαπιστώσαμε και προσωπικά, αλλά και από ενημερώσεις που είχαμε από συναδέλφους, ότι προμηθευτές αναλωσίμων κλπ, με πρόσχημα την Οικονομική & Πιστωτική κρίση, αυθαίρετα και μονομερώς επιχειρούν να ανατρέψουν επί το δυσμενέστερο για μας όρους μακροχρόνιων συνεργασιών.
Επιπροσθέτως, οι αυθαίρετες και καταχρηστικές αυτές πράξεις εκφράζονται με απαξιωτικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, όπως για «μικρά εργαστήρια», «επαρχία» και άλλα αποικιοκρατικής νοοτροπίας επιχειρήματα. Και μάλιστα από επιχειρήσεις στην Υδροκέφαλη Αθήνα, που με «επιδοτήσεις» των Ελλήνων Φορολογουμένων Πολιτών της Περιφέρειας, απολαμβάνουν συνθήκες διαβίωσης δυσανάλογα ευνοϊκότερες από το μέσο Έλληνα.
Σας καλώ όπως:
1. Αντισταθείτε στις αυθαιρεσίες αυτές,
2. Κοινοποιείτε και στους υπόλοιπους συναδέλφους τέτοιες συμπεριφορές ώστε να λαμβάνουμε τα μέτρα-μας (αλλά και να προτιμώνται οι Προμηθευτές που επιδεικνύουν τον απαραίτητο σεβασμό,
3. Αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την ίδρυση συνεταιριστικού φορέα προμηθειών.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Επιδεικνύοντας αυτοσεβασμό, ας υποχρεώσουμε όσους μας θεωρούν «ιθαγενείς» να αναθεωρήσουν τις πρακτικές-τους ή να περιορισθούν στο ρόλο του Προμηθευτή όσων διαχειρίζονται «ξένα χρήματα».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε.

Tags: No tags

Comments are closed.