Αστικοφιλελεύθερη Δημοκρατία!

1. Μια πραγματικά φιλελευθερη κοινοβουλευτική παρουσία είναι αναγκαία, όχι για να διαχειρίζεται την εξουσία, αλλά για να προστατεύει τα δικαιώματα των Πολιτών από την αυθαιρεσία του Κρατισμού και των Κομμάτων που τον υπηρετούν!…
…..
2. Αυτοί που νοσταλγούν τις “ασχημίες” και οχλαγωγίες των δήθεν παραδόσεων, μήπως νοσταλγούν και το πλύσιμο των ρούχων στα ποτάμια με τον κόπανο και την αλουσίβα, το φούρνισμα των ελιών για το “μαυρόλαδο”, τους τεκέδες με τους ναργιλέδες κλπ κλπ κλπ; Η Αστική Κοινωνία εξελίσσεται, αφήνοντας πίσω τις ασχημίες και δεισιδαιμονίες του παρελθόντος!
…..

Tags: No tags

Comments are closed.