Αναπνευστικά προβλήματα λόγω υπερχλωρίωσης του νερού Κολυμβητικής Δεξαμενής!

Πέντε παιδιά εισήχθησαν με αναπνευστικά προβλήματα λόγω υπερχλωρίωσης του νερού της πισίνας Αθλητικού Ναυτικού Κέντρου στα Ιωάννινα.
Για το συμβάν, κατεπείγουσα ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού!
Από την τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ζητήθηκε να ληφθούν όλα τα μέτρα για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον και να ελεγχθούν άμεσα τα συστήματα χλωρίωσης όλων των Εθνικών Κολυμβητηρίων της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, βρέθηκε (;) χλώριο 10mg/l. (Δεν διευκρινίζεται αν αφορά το ελεύθερο ή το δεσμευμένο). Υπάρχει όμως, κατά την εκτίμησή-μας, σημαντική πιθανότητα να έχει γίνει από λάθος ανάμιξη χημικών ουσιών που να προκάλεσε τις αναθυμιάσεις…

Tags: No tags

Comments are closed.