Σκέφτομαι, άρα υπάρχω!… Φεβρουάριος 2010!

1. “Όταν φοβάσαι στη ζωή, πεθαίνεις κάθε μέρα – Όταν δεν φοβάσαι, πεθαίνεις μια φορά!”

2. Θεωρούμε θετικές τις διακηρυγμένες προθέσεις της Ελληνικής Πολιτείας, για εκλογίκευση – συρρίκνωση του σπάταλου και διογκωμένου Κράτους, με συνενώσεις συναρμοδίων ή ομοειδών Υπηρεσιών & Φορέων!

3. Αυτό το απωθημένο της αριστεράς στην Ελλάδα!… Χάσανε στον εμφύλιο το 1945 – 49, απογοητεύθηκαν το 1981 γιατί άλλα περίμεναν, είδαν το “Τείχος” να πέφτει το 1989! Συνεχώς, αντιμάχονται με μανία την Αστικοφιλελεύθερη Δημοκρατία!…Όσοι δοκίμασαν το “Σοσιαλισμό” στην Ανατολική Ευρώπη, τώρα περιφέρονται, άνδρες και γυναίκες, ακόμη και στη δική-μας χώρα!

Tags: No tags

Comments are closed.