Υποχρεωτική η “αβεβαιότητα μέτρησης” για τεκμηρίωση παράβασης ενώπιον Δικαστηρίου!

Σε πολλές δικαστικές αποφάσεις, όπου το Εργαστήριο Επισήμου Ελέγχου αρνήθηκε (κακώς) να λάβει υπόψη-του την “αβεβαιότητα της μέτρησης” κατά τη γνωμάτευσή-του για μη συμμόρφωση προς νομοθετικό όριο, η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε υπέρ του κατηγορουμένου, αθωώνοντάς-τον!
Η εξέλιξη αυτή υπήρξε αποτέλεσμα της ορθής επιστημονικής υποστήριξης που είχαν οι επιχειρήσεις από τους ιδιώτες επιστημονικούς – τεχνικούς συμβούλους!
Σε καθεστώς διαφάνειας, η δυνατότητα αυθαιρεσίας και αντιεπιστημονικής απόφασης περιορίζεται. Αλλά, δυστυχώς, ακόμη και η μικρότερη επιτυχία εμπεριέχει αγώνες, θυσίες και ταλαιπωρίες.
Ακόμη, διευκρινίσθηκε σε δίκη που διεξήχθη, ότι η διαπίστευση ιδιωτικού εργαστηρίου δοκιμών δεν συνεπάγεται για το εργαστήριο τη νομική ιδιότητα της “δημόσιας υπηρεσίας”.
Για όλα τα ανωτέρω, είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων

Tags: No tags

Comments are closed.