Οι Πολίτες διεκδικούν τα δικαιώματά-τους: Ρόδος, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009!

Η γραφειοκρατία μας πνίγει - Η αυθαιρεσία μας καταδυναστεύει! 1. Γνωρίζουμε όλοι, πως, για παράδειγμα, το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αναζητάται "αυτεπαγγέλτως" από τις υπηρεσίες. Μάλιστα, σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το αντίθετο ...

Καλύτερο Κράτος είναι το Λιγότερο Κράτος!

Καλύτερο Κράτος είναι το Λιγότερο Κράτος, αφού η Εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα! Επιτέλους, ας αφεθούν οι Δημιουργικές και Παραγωγικές δυνάμεις της Ιδιωτικής (Ελεύθερης) Οικονομίας να οδηγήσουν την Ελλάδα-μας κοντά στις προοδε ...