Περί ΕΦΕΤ – Ποιοι ευθύνονται και γιατί;

1. Έχουμε οπισθοδρομήσει 25 - 30 χρόνια στις συζητήσεις. ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ & ΓΙΑΤΙ;2. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1980, ήμουνα χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους και βλέποντας τις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού (διάσπαρτος, αποσπασματικός, συν ...