Καμπυλοβακτηρίδιο σε πουλερικά!

Καμπυλοβακτηρίδιο: Η Υπηρεσία Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (FSA) αποφάσισε να αναστείλει την έρευνά-της σε καταστήματα λιανικής πώλησης για την παρουσία καμπυλοβακτηριδίου σε κοτόπουλα, επανεξετάζοντας τις διαδικασίες-της ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα ...