ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013.

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Αυγουστο 2013 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των Πελατών-μας, διαχειριστών των ακτών. Οπου παρατηρήθηκαν υπερβάσεις από τα όρια που χαρακτηρίζουν τα νερά μιας ακτής ως "εξαιρετικής ποιότ ...