“Γαλάζιες Σημαίες” για τις ακτές 2011 – Blue Flag 2011″

Κολυμβητική περίοδος: 1η Ιουνίου - 31 Οκτωβρίου.Το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» βασίζεται από φέτος στην Οδηγία 2006/7/EΚ και οι ακτές, για να μπορέσουν να βραβευθούν με τη Γαλάζια Σημαία, θα πρέπει να έχουν εξαιρετική ποιότητα υδάτων. (E.coli < 250cfu/1 ...