ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ – Κολυμβητικές Δεξαμενές / Πόσιμο / Δίκτυο / Απόβλητα!

Κολυμβητικές Δεξαμενές: Η Νομοθεσία προβλέπει πάνω από 0,5 mg / l υπολειμματικό, ελεύθερο χλώριο. Προτείνεται η ρύθμιση του pH γύρω στο 7,5 για καλύτερη απολυμαντική δράση του χλωρίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ((WHO) προτείνει να λαμβάνονται υπ ...