Πόσο χρεώνετε το pH;

Καρπούζια  όταν αγοράζετε, δεν ρωτάτε απλώς "πόσο κάνει". Σας ενδιαφέρει αν είναι γλυκά, αν έχουν  μεγάλα ή μικρά κουκούτσια, αν είναι χονδρόφλουδα, Ποιος τα πουλάει, από πού είναι, πόσο ικανοποιημένοι ήσασταν όταν ξανααγοράσατε από αυτόν.Και ρω ...

Ιογενής γαστρεντερίτιδα – Υγεινή & Ασφάλεια

Οταν λέμε "Ιωση" και "Ιογενής γαστρεντερίτιδα", δεν εννοούμε πως ήλθε εντελώς ξαφνικά και ανεξήγητα, περίπου όπως ο ... σεισμός, για τον οποίον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Η γαστρεντερίτιδα οφείλεται σε τρόφιμα ή νερά, δηλαδή σε πλημμελή καθαριότητα, ...