Καταγγελία για εταιρία τηλεφωνίας – διαδικτύου!

Εταιρία τηλεφωνίας - διαδικτύου, έβαλε φραγή σε τηλεφωνική σύνδεσή-μου 8 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού!Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεφωνίας - Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) και αναμένεται η απάντησή-της. Οι Πολίτες ...

Οι Πολίτες λένε ΟΧΙ στην ΑΣΥΔΟΣΙΑ (Τραπεζών, Εταιριών Τηλεφωνίας κ.α.)

1. Κατά λάθος (δικό-μου) κατέθεσα σε μη χρησιμοποιούμενο χορηγητικό λογαριασμό-μου σε Τράπεζα, επιταγή πελάτη-μου, περίπου 3000,00 Ευρώ. Ζήτησα να μου επιστραφούν τα χρήματα, αλλά μου υποδείχθηκε πως πρέπει πρώτα να ... ενεργοποιήσω τον αδρανή λογαριασμό ...