ΡΟΔΟΣ – Πρωτεύουσα στο Νότιο Αιγαίο!

Δεν ταιριάζει να εκλιπαρούμε για τα αυτονόητα και λογικά δικαιώματά-μας..! Η έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρέπει να είναι στην Οικονομική και Κοινωνική Πρωτεύουσα της περιοχής, στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα! Ολα τα άλλα, είναι εκ του πονηρού και προφάσε ...