“ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)”

Σε άρθρο των κ.κ. Νίκου Γδοντέλη (nikosgdontelis@yahoo.com) & Γιάννη Ζαμπετάκη (izabet@chem.uoa.gr), στο τεύχος 337 (11/2009) του περιοδικού "Τρόφιμα & Ποτά" (σελ 24 - 28), καταγράφονται οι αδυναμίες για τον έλεγχο των τροφίμων στην Ελλάδα. Γίνεται αναφορ ...