Το γάλα – Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς!

Σχετικά με όσα συζητούνται για το γάλα, τις προτάσεις ΟΟΣΑ, των Υπουργείων, των Παραγωγών και άλλων ενδιαφερομένων, προτείνουμε, στηριζόμενοι στις αρχές: 1. Της Επιστημονικής Αλήθειας. 2. Της Ελευθερίας της Αγοράς. 3. Της Διαφάνειας και Ενημέρωσης τ ...

Διεργαστηριακες Δοκιμές σε νερά – απόβλητα, εμφιαλωμένα, Τρόφιμα (Σαλμονέλλα) και γάλα!

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου "Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης" συμμετείχαμε με απόλυτη επιτυχία σε Διεργαστηριακές Συγκρίσεις - Δοκιμές σε: * Εμφιαλωμένο Νερό * Νερά - Απόβλητα * Σαλμονέλλα σε Τρόφιμα * Μικροβιολογία γάλακτος.Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκ ...