ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ / ΚΩ – ΜΑΙΟΣ 2017

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Μάιο 2017 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των πελατών-μας διαχειριστών των ακτών, σηματοδοτώντας την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου. Τα δείγματα παραλαμβάνονται στο Εργαστήριο σε λιγότε ...