Οχι στην αίτηση του “Αμερικανικού Ινστιτούτου Κρέατος” για τη μη αναγραφή της προέλευσης του κρέατος!

Αμερικανικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του "Αμερικανικού Ινστιτούτου Κρέατος" για τη μη αναγραφή της προέλευσης του κρέατος, αίτημα που, σύμφωνα με τους αιτούντες, αποσκοπούσε στη διευκόλυνση - φιλελευθεροποίηση του εμπορίου! Στο σκεπτικό της απόφασης ...