“Αντιδικία” μεταξύ ΕΣΥΔ & HellasCert!

Ποινή επίπληξης επέβαλε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σε 4 εταιρείες πιστοποίησης, από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα. H ποινή επεβλήθη επειδή, κατά το ΕΣΥΔ, οι εταιρείες εφάρμοζαν πλημμελώς τον κανονι ...