Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού – 2..

ΠΡΟΣ: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΘΕΜΑ: Δημοσίευμα Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου 2011 περί «καταγραφής γεωτρήσεων»Αγαπητή «Καθημερινή»Στην έκδοσή-σας του Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου 2011, στο τμήμα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ», σελ 13, δημοσιεύεται ολοσέλιδο κείμενο σχετικά με τις υφιστάμενες γεω ...