Σκέφτομαι, άρα υπάρχω: 9ος 2010 – 1.

1. ‎"...«Με την ευκαιρία της Ημέρας της Εργασίας πρέπει να διακηρύξουμε εκ νέου τις παραδοσιακές μας αξίες και αυτήν την θεμελιώδη αλήθεια: για να θεραπεύσουμε την οικονομία μας, χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από μία χρηματιστηριακή αγορά που θα έχει εξ ...

“ΟΧΙ στην ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ από τις ανοικτές συναυλίες!

Οι υπαίθριες - ανοικτές εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς τους περιοίκους. Να μη γίνονται ανεκτές οι εκκωφαντικές δοκιμές και μάλιστα σε ώρες κοινής ησυχίας! Ουδείς μπορεί να είναι υπεράνω των νόμων. Προτρέπονται οι Ενεργοί Πολίτες να απευθυνθ ...

Ποιοι ευθύνονται για την ασυδοσία των ηχορυπαντών;

Ποιοι ευθύνονται για την ασυδοσία των ηχορυπαντών, σε ώρες "κοινής ησυχίας" και σε εκκωφαντική ένταση; "Συναυλιαζόμενοι" και Χουλιγκάνοι στο Στάδιο της Ρόδου είναι "υπεράνω των νόμων"; Απευθύνεται προς: 1. Τους υπεύθυνους για την εφαρμογή των νόμων.2. ...