“Υποχρεωτικοί Καταναλωτές” ή “Ο Κρατισμός είναι εδώ, ενωμένος δυνατός!”

Για τα τέλη των "Ενεργειακών Επιθεωρήσεων":"Υποχρεωτικοί Καταναλωτές" (όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων) ή μήπως "ΣΔΙΤ - Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα"; Πότε θα αποκρατικοποιηθεί η Ελληνική Κοινωνία & Οικονομία;Γιατί να είναι υποχ ...