ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ στα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 1ο Εξάμηνο 2018

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» πέτυχε για το έτος 2018Διαπίστευση στην νέα μέθοδο καταμέτρησης λεγεονέλλας (iso 2017).Επιτυχείς διεργαστηριακές δοκιμές καταμέτρησης λεγεονέλλας.Εκπαίδευσε πάνω από 200 άτομα σε θέματα διαχείρισης ...

Επιτυχείς διεργαστηριακές δοκιμές – συγκρίσεις: Νερά Επιφανειακά, Απόβλητα, Κολύμβησης

Απολύτως επιτυχείς διεργαστηριακές δοκιμές - συγκρίσεις για το Εργαστήριό-μας για Νερά Επιφανειακά, Απόβλητα, Κολύμβησης στις παραμέτρους:Ολικά Κωλοβακτηριοειδή, E. coli, Κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια, Εντερόκοκκοι κοπράνων, Salmonella spp.Η συμμετοχή σε διεργ ...