ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ!

Η σημασία της δειγματοληψίας είναι καίρια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το δείγμα που καταφθάνει στο Εργαστήριο για τον έλεγχο έχει τις ιδιότητες που είχε κατά τη στιγμή λήψης-του, και να μην έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές λόγω συνθηκών και χρόνου μεταφορ ...