Ρόδος & Κως – “Γαλάζιες Σημαίες” για τις Ακτές 2015!

Από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ανακοινώθηκαν οι βραβευμένες με "Γαλάζια Σημαία" Ακτές για το 2015. (Τα σημεία αναφέρονται στην ανακοίνωση με την "επίσημη" ονομασία τους - Τα "μεταφράζουμε" με όσα γνωρίζουμε ότι ισχύουν στην πράξη - ...