ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013.

Ολοκληρώθηκαν για το μήνα Ιούνιο 2013 οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών, χωρίς να βρεθούν υπερβάσεις από τα επιτρεπτά όρια! Τα σημεία που ελέχθησαν ήσαν: ΚΙΟΤΑΡΙ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCE ...

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΜΑΙΟΣ 2013.

Ολοκληρώθηκαν οι δειγματοληψίες - εργαστηριακές δοκιμές νερών κολύμβησης για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών, χωρίς να βρεθούν υπερβάσεις από τα επιτρεπτά όρια! Τα σημεία που ελέχθησαν ήσαν: ΚΙΟΤΑΡΙ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS ΚΙΟΤΑΡΙ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ...

“ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2013 – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (ΡΟΔΟΣ & ΚΩΣ)

ΡΟΔΟΣ: 1. Κιοτάρι - Ξενοδοχείο RODOS PRINCESS. 2. Λάρδος - Ξενοδοχείο LINDIAN VILLAGE. 3. Λάρδος - Ξενοδοχείο LINDOS PRINCESS. 4. Κολύμπια - Ξενοδοχείο ATLANTIKA IMPERIAL 5. Κολύμπια - Ξενοδοχείο IRENE PALACE 6. Κολύμπια - Ξενοδοχείο ΜΙΚΡΗ ΠΟ ...