“ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΌ ΠΡΟΣΘΕΤΟ (ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ) ΕΔΑΦΟΥΣ”

Διατίθεται "ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΌ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΔΑΦΟΥΣ" παραγωγής-μας στην ενδεικτική τιμή γνωριμίας των 5,00 ΕΥΡΩ (σάκος 30 λίτρων) - Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.