ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ!

Στο Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου "Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης, παρέχεται ειδική τιμή για (ισχύς προσφοράς μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014): 1. Δειγματοληψία - Εργαστηριακή Δοκιμή Τροφίμου για προσδιορισμό αφλατοξίνης M σε τρόφιμα, επιπροσθέτως των δοκιμών ρουτίνας: ...

Αφλατοξίνες σε γάλα!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυπριακής εφημερίδας "Ο Φιλελελεύθερος", ανιχνεύθηκαν αφλατοξίνες σε γάλα γίδινο. Η ανίχνευση πραγματοποιήθηκε από την ίδια τη γαλακτοβιομηχανία, στα πλαίσια του "Προγράμματος Αυτοελέγχων" που εφάρμοζε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επελ ...