Καταγγελία για εταιρία τηλεφωνίας – διαδικτύου!

Εταιρία τηλεφωνίας - διαδικτύου, έβαλε φραγή σε τηλεφωνική σύνδεσή-μου 8 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού!Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεφωνίας - Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) και αναμένεται η απάντησή-της. Οι Πολίτες ...

Οι Πολίτες διεκδικούν τα δικαιώματά-τους: Ρόδος, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009!

Η γραφειοκρατία μας πνίγει - Η αυθαιρεσία μας καταδυναστεύει! 1. Γνωρίζουμε όλοι, πως, για παράδειγμα, το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αναζητάται "αυτεπαγγέλτως" από τις υπηρεσίες. Μάλιστα, σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το αντίθετο ...