ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΡΟΔΟΣ – Φεβρουάριος 2015!

Το "Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου - Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης" και η Κίνηση Πολιτών "Δημιουργική Πρωτοπορία" ανακοινώνουν σε κάθε τυχόν ενδιαφερόμενο ότι προτίθενται να αποστείλουν "αχρηστα χαρτιά προς ανακύκλωση" και "κουτιά αλουμινίου" επίσης προς ανακύκλωσ ...

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012: ΡΟΔΟΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ!

Ανακύκλωση χαρτιού & κουτιών αλουμινίου, 31/03/2012: Συλλέχθηκαν για ανακύκλωση 2720 Kg χαρτιού και μικρή ποσότητα κουτιών αλουμινίου και εισπράχθηκαν 220 Ευρώ & 80 λεπτά. Το ποσό διαμοιράζεται (μετά από "στρογγυλοποίηση" προς τα πάνω) σε τρεις δόσεις τω ...

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΡΟΔΟΣ!

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» και η Κίνηση Πολιτών "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ", ανακοινώνουμε στους Πολίτες της Ρόδου την επόμενη δραστηριότητα συλλογής χαρτιού προς ανακύκλωση.Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 20 ...