ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ κλπ.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για τη «λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων και αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών αρμοδιότητας ΕΟΤ». "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:α) Σχεδιαγράμματα εις τριπλούν υπογεγραμμένα από διπλ ...