ΡΟΔΟΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 2010 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!

Από τη δραστηριότητα συλλογής χαρτιού, που έγινε στις 23 Ιανουαρίου 2010, αποστάλησαν για ανακύκλωση στην Αθήνα 16,640 Κιλά και εισπράχθηκαν 1165,00 ΕΥΡΩ. Ολα τα έξοδα καλύφθηκαν από τους χορηγούς. Το συνολικό ποσό θα προσφερθεί την προσεχή εβδομάδα στο ί ...