Εκδήλωση «Πράσινη Χημεία: Βασικός παράγων Βιο-οικονομίας, Κυκλικής οικονομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Αναλυτικού Εργαστηρίου Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» με θέμα «Βιο-οικονομία, Κυκλική οικονομία, Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ενδιαφερόμενοι αιρετοί εκπρόσωποι, απλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες, και εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο περιφερειακός σύμβουλος κος Γιάννης Φλεβάρης συμμετείχε με τοποθετήσεις στη συζήτηση που ακολούθησε.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο διευθυντής του εργαστηρίου Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης, και παρουσίασε την υπάρχουσα κατάσταση και τις ενέργειες του εργαστηρίου σε βάθος χρόνου, έχοντας μια μακρά ιστορία επιτυχημένων δράσεων ανακύκλωσης στη Ρόδο.

Παρουσιάστηκε η ετήσια ανασκόπηση (2022) για τα Δωδεκάνησα και προτάσεις για το 2023, στο σύνολο των ελέγχων και υπηρεσιών που προσφέρει το Εργαστήριο.

Ο προσκεκλημένος ομιλητής, Δρ.Κωνσταντίνος Πούλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας, ανέπτυξε αναλυτικά τα θέματα «Πράσινη Χημεία: Βασικός παράγων Βιο-οικονομίας, Κυκλικής οικονομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Αναδείχθηκαν τα σημαντικά προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίζει η περιοχή μας στο κομμάτι της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, είναι ακόμα αρκετά τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη στα Δωδεκάνησα, αλλά και πανελληνίως.

Comments are closed.