Ο καρπός της ελιάς,φωτογραφία Εύης Οικονομίδου

Εργαστηριακές δοκιμές ελαιολάδου – Τι ελέγχουμε και γιατί

   Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παράμετροι που πρέπει να φέρει ένα ελαιόλαδο στην ετικέτα του ώστε να μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά είναι η οξύτητα, τα Κ (φασματοφωτομετρικές δοκιμές) και ο αριθμός υπεροξειδίων.

Βάση αυτών των μετρήσεων διαχωρίζεται και ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από ένα παρθένο ελαιόλαδο.

Στη συνέχεια μπορεί να γίνει επιπλέον έλεγχος για τις ολικές φαινόλες στο ελαιόλαδο, έλεγχος για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη επιπλέον δοκιμές.

Από τις εργαστηριακές μετρήσεις ελαιολάδου που πραγματοποιήσαμε για την ελαιοκομική περίοδο 2021-2022,

– 95% πληρούσαν τις προδιαγραφές για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

– 5% πληρούσαν τις προδιαγραφές για το παρθένο ελαιόλαδο,

Εξαιρετική εικόνα για την ποιότητα του ελαιολάδου της περιοχής μας.

Η νέα ελαιοκομική περίοδος μόλις ξεκίνησε και είμαστε στη διάθεσή των παραγωγών και των ενδιαφερόμενων για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στον έλεγχο του ελαιολάδου.

Comments are closed.